Overgewicht na behandeling voor acute lymfatisch Leukemie bij kinderen

Opdracht Referentie:

WASSENAAR M, BROUWER C.A.J. , VONK J.M, KAMPS W.A, POSTMA A., Overgewicht na behandeling voor acute lymfatische leukemie bij kinderen, In: Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, jg.75, nr.4, 2007.

Context:

Dit wetenschappelijk artikel komt uit Tijdschrift voor Kindergeneeskunde van het jaar 2007. Het artikel heet ‘overgewicht na behandeling voor acute lymfatische leukemie bij kinderen’. Er hebben 4 auteurs aan meegeschreven.

Auteurs:

C.A.J. Brouwer is werkzaam als arts-onderzoeker aan de faculteit medische wetenschappen, afdeling kindergeneeskunde in Nederland.
J.M. Vonk is werkzaam op de afdeling Epidemiologie.
W.A. Kamps is kinderarts/kinderoncoloog.
A. Postma is kinderarts/kinderoncoloog.

Mathilde Wassenaar was coassistent bij het opmaken van dit artikel.

Structuur:

Titel: Overgewicht na behandeling voor acute lymfatische leukemie bij kinderen

1.1 Samenvatting
1.2 Inhoud
1.3 Inleiding
1.4 Patiënten en methoden
1.4.1 Patiënten
1.4.2 Methoden
1.5 Resultaten
Tabel I. Karakteristieken van ALL-patiënten per groep
Tabel II. Prevalentie van overgewicht in ALL-patiënten bij diagnose (T0) tot zeven
1.6 Discussie
1.7 Dankbetuiging
1.8 Literatuur

De structuur is duidelijk en logisch. Er werden voetnoten in opgenomen. Er stond een cijfer in de tekst en die verwees dan naar de gebruikte literatuur achteraan in het artikel.

Interessante bronnen
Organisaties

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Stichting Nederlandse Werkgroep Leukemie bij kinderen (SNWLK)
Groningen ALL high-risk (GronHR) – protocol
Stichting Kinderoncologie Nederland
Beatrix kinderkliniek, afdeling kinderoncologie
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Medische wetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen

Specialisten

Birkebaek
Van Dongen-Melman
Brennan
Prof. R.A Hirasing
M. Wassenaar
C.A.J. Brouwer
Prof. W.A. Kamps
A. Postma

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License