Kwaliteit van leven en coping bij broers en zussen van kinderen met kanker

*Referentie

B.A. HOUTZAGER, M.A. GROOTENHUIS, J.E.H.M. HOEKSTRA-WEEBERS en B.F. LAST
Kwaliteit van leven en coping bij broers en zussen van kinderen met kanker.
In: Tijdschrift voor geneeskunde, jg. 71, nr.3, 2003

*Context

Het artikel komt uit het ‘Tijdschrift voor geneeskunde’
Jaargang 71 (2003) nr.3

*Auteurs_

Het artikel is geschreven door: B.A. Houtzager, M.A. Grootenhuis, J.E.H.M. hoekstra-Weebers en B.F. Last
Dr. B.A. Houtzager is een ontwikkelingspsycholoog in het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam op Psychosociale afdeling.
Vanaf 1998 heeft zij onderzoek verricht naar het psychosociaal functioneren van broers en zussen van kinderen met kanker. Dat heeft geresulteerd in verschillende publicaties over de kwaliteit van leven van deze broers en zussen, en in 2004 in een proefschrift getiteld: 'Siblings of pediatric cancer patients. Coping, risk factors and psychological health'.

Daarnaast heeft zij vanaf 1999 samen met collega's groepen voor broers en zussen van kinderen met kanker begeleid. Momenteel zijn zij bezig om groepscursussen te ontwikkelen voor broers en zussen van kinderen met een chronische ziekte in het AMC, deze zullen dit najaar van start gaan. Ook is zij betrokken bij de psychosociale follow-up van ex-premature kinderen in het Emma Kinderziekenhuis.

Dr. M.A. Grootenhuis is hoofd onderzoek psychosociale afdeling Emma Kinderziekenhuis
Dr. J.E.H.M. hoekstra-Weebers werkt aan het Universitait Medisch centrum Groningen – UMCG
Dr. B.F. Last werkt op de afdeling Ontwikkelingspsychologie (VU)

*Structuur

Kwaliteit van leven en coping bij broers en zussen van kinderen met kanker
- Samenvatting
- Summary
- Inleiding
- Methoden

  1. Onderzoeksgroep
  2. Meetinstrumenten
  3. Statistische analyses
  4. Klachten voor diagnose
  5. Kwaliteit van even in vergelijking met de referentiegroep
  6. Prevalentie van psychosociale problemen
  7. Voorspellers voor de kwaliteit van leven

- Conclusies en discussie
- Dankbetuiging
- Literatuur
Ik vind dit een goede en logische structuur, het is heel duidelijk met conclusies op het einde.
Als voetnoot is er het adres van het ziekenhuis en nog een beknopte info over de auteurs.

Er werd ook gekeken hoe dit onderwerp, kinderen met kanker, past in een juridische context

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License