Gezondheidsproblemen na de behandeling van kinderkanker

Referentie

A.Y.N. Schouten-van Meeteren, Drs. Frederieke Hakvoort-Cammel, A.B. Versluys, F.E. van Leeuwen en andere.
Gezondheidsproblemenna de behandeling van kinderkanker
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, 74 ( december 2006 ) p.209-214

Context

Het artikel komt uit het tijdschrift voor ‘Kindergeneeskunde’
Jaargang 74 december 2006 p.209-214

Auteurs

A.Y.N. Schouten-van Meeteren: onderzoeker bij de afdeling van kindergeneeskunde aan de UvA
Drs. Frederieke Hakvoort-Cammel heeft op 30 mei afscheid genomen van de afdeling kinderoncologie waar zij zich gedurende haar werkzame leven heeft ingezet voor de behandeling van kinderen met kanker.Dr. Hakvoort-Cammel was de laatste jaren van haar carriere met name betrokken bij het begeleiden van ex-kanker patienten, en het onderzoek naar de late effecten van de ziekte en de behandeling.
A.B. Versluys: werkt als kinderarts hematoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht
F.E. van Leeuwen :Bijzonder hoogleraar: EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg (EMGO+) (VU).Hij is ook betrokken als projectleider bij lopende onderzoeksactitviteiten.

Structuur

 1. Samenvatting
 2. Summary
 3. Inhoud:
 • Inleiding
 • Overzicht van de belangrijkste late effecten
 • Ziektegeschiedenissen
 • Cardiale schade
 • Screening op myocardschade
 • Screening op secundaire maligniteiten
 • Beschouwing en conclusies
 • Literatuur

De structuur dat ze gebruiken in dit artikel vind ik zeer duidelijk en goed gevormd.
Ze gebruiken ook tabellen en figuren om de tekst beter te kunnen uitleggen.

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License