Zorgen voor morgen

Referentie

-Context

Dit artikel komt uit het tijdschrift : "Tijdschrift voor orthopedagogiek", 36 (1997) 104-117

-Auteur

B.W. Duijzer-Van Dijk
Adres : drs. B.W. Duijzer-van Dijk, Jan Voermanstraat7, 717vv Ede

dit is zowat het enige dat te vinden was over de auteur ik heb gezocht met verschillende
zoekmachines :

Website bieb katho
Google books + Google hier werd enkel iets gevonden maar het was geen info over de auteur enkel
zin naam was vermeld.
Bibliografie
Wikipedia
BSL
Er werden telken 0 resultaten gevonden.
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat dit artikel een eindwerk was van een student en dit
artikel het enige artikel is die is uitgebracht .

Op het laatste blad staat er enkel nog een litiratuurlijst vermeld.

- Structuur

Ondertitels:

Onderzoek is noodzakelijk
De medische behandeling
Geen onderzoek bekend bij kinderen met een hersentumor
Start het onderzoek
Fysieke gezondheid
sociaal emotioneel
Leerprestaties
Toekomstperspectief
Ervaring en beleving
Kwaliteit van leven
Discussie en voorlopige conclusies

Het artikel heeft duidelijk opgebouwde alinea's en duidelijke cijfergegevens.
Niet veel moeilijke woorden.
Het artikel gaan wel over sociaal-emotionele en niet over het wetenschappelijke (de ziekte zelf)
Het valt mij wel op dat er bepaalde zaken herhaalt worden in het artikel.

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License