Pijn bij kinderen met kanker
  • Referentie

Pijn bij kinderen met kanker : kennis en opvattingen van (kinder)verpleegkundigen.
In: Verpleegkunde : Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkunde.
(1996) nr. 1, p. 3-11

  • De auteur

Naam?
N.E. Langeveld

Geboorte
Langeveld werd geboren in augustus 1954 te Den Helder.

Korte informatie
Volgde vanaf 1972 de inservice opleiding tot A-verpleegkundige in Alkmaar in Nederland.
Daarna ging zij werken in het Emma kinderziekenhuis waar zij na diverse functies bekleed te hebben in diens trad al researchverpleegkundige op de afdeling kinderoncologie. In 1990 begon zij aan de AMC-opleiding klinische epidemiologie voor verpleegkundigen. 1996 begon zij aan het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift. Na haar promotie zal zij werkzaam blijven als researchverpleegkundige op afdeling kinderoncologie.

Werken van Langeveld
Schreef deze boeken en nog meer:

  • Cured of cancer
  • Quality of life, self-esteem and worries in young adult survivors of childhood cancer (2004)
  • Posttraumatic stress symptoms in adult survivors of childhood cancer (2004)
  • Andere specialisten die met dit onderwerp bezig zijn?
  1. Dr. Jan M. Keppel Hesselink

Hij heeft enkele jaren als arts in de academische kliniek voor neurologie in Utrecht gewerkt. In die tijd promoveerde hij op een neurologisch onderwerp (de ziekte van Parkinson) en deed onderzoek naar het ontstaan van vele neurologische en neuromusculaire ziektebeelden. Hij publiceerde een toonaangevend boek over de geschiedenis van deze bijzondere stoornissen.

  1. Dr. DJ Kopsky

Tijdens zijn artsenopleiding heeft David zich al toegelegd op neuroanatomisch onderzoek van de hersenen. Om een bredere visie en een groter therapeutisch arsenaal te verkrijgen, besloot hij de NAAV arts-acupuncturisten opleiding te volgen. Na deze studie heeft hij zijn ervaring in acupunctuur uitgewerkt en geperfectioneerd in Zuidoost Azië en met name in een academisch centrum (VSMMC) in de Filippijnen.
Hij werkt momenteel aan de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe experimentele technieken binnen de kankertherapie.

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License