Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van leukemie bij kinderen met downsyndroom

Referentie

  • Context

Het artikel komt uit het tijdschrift voor kindergeneeskunde Jaargang 77,Nummer 2, April 2009

Tijdschrift.JPG
  • Auteurs

Het artikel werd geschreven door M. Blink, T.D. Buitenkamp, J.P van Wouwe, E.R. van Wering, V.H.J. van der Velden en C.C. Zwaan.

Op het einde van dit artikel, onder het puntje Dankwoord, staat geschreven waar deze vijf personen werken. Allevijf zijn het dokters.

Mw. Drs. M. Blink, mw. Drs. T.D. Buitenkamp en dhr. Dr. C.M. Zwaan werken alle drie op de afdeling Kinderoncologie/Hematologie, Erasmus MC- Sophia te Rotterdam.

Dhr. Dr. J.P. van Wouwe is van de werkgroep Down Syndroom NVK, TNO Kwaliteit van Leven, Leiden.

Mw. Dr. E.R. van Wering is van Stichting Kinderoncologie Nederland, Den haag.

Dhr. Dr. V.H.J. Van der Velden werkt bij afdeling Immunologie, Erasmus MC te Rotterdam.

Symposium.JPG

Over de auteur Dr. J.P. van Wouwe

Terwijl ik zocht op Google kwam ik terecht bij een uitnodiging (dateert van 22 juni 2007) voor het 9de symposium van het Kinderoncologisch Centrum Rotterdam van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.
Toen ik keek bij het programma zag ik de naam C.M. Zwaan staan. Dit is één van de auteurs die mijn artikel hielp opstellen. Tijdens dit symposium gaf hij een sessie rond leukemie bij zuigelingen met het Downsyndroom.

Bij het zoeken op Google, vond ik ook een jaarverslag van SKION
(= Stichting Kinderoncologie Nederland).
In dit verslag komen al de namen van de auteurs voor die dit wetenschappelijk artikel hebben geschreven. Ze werkten dus ook mee aan het jaarverslag van SKION.
In dit verslag staat een hoofdpuntje met als titel: ‘Publicaties met behulp van SKION materiaal en/of gegevens 2008’. Dit is eigenlijk een literatuurlijst.
Bij deze geef ik de lijst weer:

Publicaties

  • Structuur

Ondertitels

- Inleiding
- Downsyndroom en transiënte leukemie
- Klinische verschijnselen
- Onderzoeksvragen
- Downsyndroom en AML
- Genetische achtergrond
- Huidig ML-DS- behandelingsprotocol
- Downsyndroom en ALL
- Behandelingsresultaten en prognose
- Toxiciteit van methotrexaat bij DS-ALL
- SKION-ALL10-protocol
- Conclusies
- Dankwoord
- Literatuur

Dit artikel heeft een duidelijke structuur, daar de tekst mooi is opgebouwd. Op het eerste zicht zou je wel denken: “Zoveel moeilijke woorden”. Maar als je de tekst dan leest, wordt alles eigenlijk goed uitgelegd.
Men maakt veel gebruik van afkortingen en dat is dan ook de reden dat je zou denken dat het een ingewikkelde tekst is. De voetnoten worden in de tekst opgenomen, wat wel een beetje ingewikkeld lijkt.

Bij deze heb ik nog enkele artikels die horen bij dit onderwerp. Krantenartikels

Eindwerken m.b.t. ons onderwerp. Eindwerken

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License