Artikel Laurence

Referentie

Context:

C.GONZALEZ, S.MONIOTTE
Cardiale tumoren bij kinderen
In; Tijdschrift 'Percentiel', jg.13, nr 2, 2008

Auteurs:

Het artikel werd geschreven door Cécila Gonzalez en Stéfane Moniotte

Structuur:

Ondertitels

-Inleiding
-Goedaardige cardiale tumoren
-Rhabdomyomen
-Fibromen
-Myxomen
-Hemangiomen
-Teratomen
-Kwaadaardige cardiale tumoren
-Primair kwaadaardige tumoren
-Secundair kwaadaardige tumoren (metastasen)
-Niet-invasieve diagnose van cardiale tumoren
-Behandeling van cardiale tumoren bij kinderen
-Onze ervaring…
-Conclusies

Vorige

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License