Auteurs Sandy

Het artikel werd geschreven door M. Blink, T.D. Buitenkamp, J.P van Wouwe, E.R. van Wering, V.H.J. van der Velden en C.C. Zwaan.

Op het einde van dit artikel, onder het puntje Dankwoord, staat geschreven Waar deze vijf personen werken.
Allevijf zijn het dokters.
Mw. Drs. M. Blink, mw. Drs. T.D. Buitenkamp en dhr. Dr. C.M. Zwaan werken alle drie op de afdeling Kinderoncologie/Hematologie, Erasmus MC- Sophia te Rotterdam.

Dhr. Dr. J.P. van Wouwe is van de werkgroep Down Syndroom NVK, TNO Kwaliteit van Leven, Lijden.

Mw. Dr. E.R. van Wering is van Stichting Kinderoncologie Nederland, Den haag.

Dhr. Dr. V.H.J. Van der Velden werkt bij afdeling Immunologie, Erasmus MC te Rotterdam

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License