Bronnen

Maartje Verstraete

Boek: Verpleegkunde 1996-11, nr.1
artikel: pijn bij kinderen met kanker (pagina 3-11)
geraadpleegd op maandag 9 november 2009

http://www.stichtingjuul.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=69
geraadpleegd op 4 december 2009
http://internet-extra.vumc.nl/communicatie/nieuws/synaps_archief/synaps18/kinderka.html
geraadpleegd op 4 december 2009

http://www.ziekenhuiskrant.nl/3-Opinie.6615.0.html
geraadpleegd op 4 december 2009

http://www.amc.uva.nl/upload/teksten/programma_200404.pdf
geraadpleegd op 4 december 2009

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1239913/
geraadpleegd op 4 december 2009

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1236254/
geraadpleegd op 4 december 2009

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_booklist&b=auteursaz&auteur=Langeveld%2C+Nelia+E.
geraadpleegd op 4 december 2009

http://de.scientificcommons.org/n_e_langeveld
geraadpleegd op 4 december 2009

http://www.neuropathie.nu/wie-zijn-wij.html
geraadpleegd op 7 december 2009

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/sterfte_leven/sterfte/index.jsp
geraadpleegd op 22 december 2009


Iris Willen

B.A. Houtzager, M.A. Grootenhuis, J.E.H.M. Hoekstra-Weebers en B.F. Last (2003). Kwaliteit van leven en coping bij broers en zussen van kinderen met kanker. Tijdschrift voor geneeskunde, 10 p.

Redactie gezondheidsnet, Kinderkanker heeft levenslange gevolgen,
http://www.gezondheidsnet.nl/client/gezondheidsnet/upload/kankerbijkind%20150.jpg, geraadpleegd op 4 december 2009

(sd.)// My sister’s keeper //, geraadpleegd op 4december 2009, van Kinepolis:
http://www.kinepolis.com/be-nl/index.cfm?PageID=345&coufid=40430

VZW Kinderkankerfondds, 3 mei 2002, geraadpleegd op 7 december 2009: http://www.kinderkankerfonds.be/index.htm

B.V. Elsevier, 1 oktober 2000, Monitoring and anxiety disorders symptoms in children, http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9F-40FGB42-F&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1135461125&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c8108e600bb34829f786fbc286248fd9, geraadpleegd op 14 december 2009, p. 775-781

Leuven oudervereniging VZW, (sd), http://www.kinderkankerouderverenigingleuven.be/, geraadpleegd op 14 december 2009

De Standaard, (20/01/2005), LETTERLIJK. Wat zegt de euthanasiewet?
http://www.medinews.be/full_article/detail.asp?aid=1028, geraadpleegd op 16 december 2009


Sandy Verbrugghe

Crown, G. &. (2009). Opgeroepen op December 5, 2009, van Görtz & Crown: http://www.gortzandcrown.nl/nanny-training/docenten/
J.P. van Wouwe, M. L. (2002). Wiegendood of kindermoord. Medisch Contact .

Kin. (2009). Kinderen Kankervrij. Opgeroepen op December 7, 2009, van Kinderen Kankervrij: http://www.kika.nl/

Kinderoncologie, Erasmus MC/Sophia . (2009). www.kinderkanker.nl. Opgeroepen op December 7, 2009, van www.kinderkanker.nl: http://www.kinderkanker.nl/

M. Blink, T. B. (2009). Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van leukemie bij kinderen met downsyndroom. Tijdschrift voor kindergeneeskunde , 8 p.

Pieters, P. d. (2007). 9de symposium: Zuigelingen met kanker en bloedziekten. Kinderoncologisch Centrum Rotterdam van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

UZ Leuven . (sd). Kinderkankerfonds UZ Leuven. Opgeroepen op December 2009, 2009, van UZ Leuven: http://www.uzleuven.be/kinderkankerfonds/kinderkankerfonds

(sd). Opgeroepen op December 15, 2009, van Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/

(sd). Opgeroepen op December 19, 2009, van Songteksten: http://www.songteksten.be/


Hannelore Zoete

KRONEN H.H.H., VAN DALEN E.A., VAN DONGEN-MELMAN J.E.W.M, VAN ZUUREN F.J., “De rol van verschillende vormen van informatie voor ouders in de vroege ziekteperiode van het kind”, In: Kind en Adolescent, p. 250-262, 19 (1998).

VANZUUREN F.J. (sd) Persoonlijke pagina's, http://home.medewerker.uva.nl/f.j.vanzuuren/, geraadpleegd op 01.12.2009.

VANZUUREN F.J. (sd) Faculty of Psychology and Education, http://www.psy.vu.nl/fpp.php/departments/clinicalpsychology/people/details.html?id=434, geraadpleegd op 01.12.2009.

KROONEN.H.H.H. (sd) Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, http://www.nvvp.nl/psychotherapeut.php?id=556, geraadpleegd op 01.12.2009

DONGEN-MELMAN J.E.W.M. (sd) Genezen van kinderen: late gevolgen voor het hele gezin, http://www.librarything.com/work/3773826, geraadpleegd op 06.12.2009.

FRIJDA N. (20.10.2009) Nico Frijda, http://nl.wikipedia.org/wiki/Nico_Frijda, geraadpleegd op 6.12.2009

(sd), (2002-2009), Doelstellingen van de Vereniging "Ouders, Kinderen en Kanker" (VOKK), http://vokk.nl/index.cfm?fuseAction=dspCategory&category=2, geraadpleegd op 7.12.2009

STICHTING JONGEREN EN KANKER, (2007), Welkom op de website van Stichting Jongeren en Kanker, http://www.jongerenenkanker.nl/, geraadpleegd op 15.12.2009

UZ GENT, (2009), Kinderziekten-Pediatrische Hemato-oncologie en Stamceltransplantatie, http://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/zorg/patienten/diensten/kinderziekten/pediatrische+hemato-oncologie+en+stamceltransplantatie, geraadpleegd op 15.12.2009

D'HOOGE T., (08.12.2009) Endometriose Stichting-Samen maken we het verschil…, http://www.endometriose.nl/activiteiten/thomashooghe.php, geraadpleegd op 15.12.2009

GEERAERTS G., (15.09.2009), Azalea’s tegen kanker, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLGGE_20090915_003, geraadpleegd op 02.01.2010

THIENPONDT C., (30.12.2009), Het zal maar je kind zijn, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=0P24HV7I , geraadpleegd op 02.01.20010

(sd), (05.03.2009), Geef de kleintjes, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=JV27CO1M, geraadpleegd op 02.01.2010


Laurence Vyvey

C. GONZALEZ & S. MONIOTTE. 'Cardiale tumoren bij kinderen'.
In: 'Percentiel', jg 13, nr 2, 2008.

Hôpital Erasme, geraadpleegd op 4 december, 2009. Geraadpleegd op 4 december, 2009,
http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=13339&langue=NL

Kind en Kanker vzw, Wat doen wij. Geraadpleegd op 5 december, 2009, http://www.kindenkanker.info/watdoenwe.htm

Kind en Kanker animatie vzw, Wie zijn wij. Geraadpleegd op 5 december, 2009, http://www.kindenkanker.info/index.html

Homepage Kinderoncologie. Geraadpleegd op 7 december, 2009, http://www.kinderoncologiegroningen.nl/kocg/topklinische_zorg.htm

Homepage Kinderoncologie, Personeel. Geraadpleegd op 7 december, 2009, http://www.kinderoncologiegroningen.nl/kocg/Personeel.htm

Oncologisch centrum Ilsa, Kinderoncologie. Geraadpleegd op 7 december, 2009, http://www.isala.nl/patient/afdelingen/Oncologie/Aandoeningen/Overige/Kinderoncologie/Pages/default.aspx

UZ Leuven . (sd). Kinderkankerfonds UZ Leuven. Opgeroepen op 7 December 2009, 2009, van UZ Leuven: http://www.uzleuven.be/kinderkankerfonds/kinderkankerfonds


Lisa Verfaillie

Artikel: Zorgen voor morgen
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 36 (1997)

http://www.erasmusmc.nl/kindergeneeskunde/oncologie/contact/
geraadpleegd op 6 december

http://www.google.be/
geraadpleegd op 20 november 2009

http://desocialekaart.be/zoeken/index.cfm
geraadpleegd op 12 december 2009

http://www.mijnwoordenboek.nl/
geraadpleegd op 13 december 2009

http://books.google.be/books
geraadpleegd op 8 december 2009

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanker
geraadpleegd op 13 december 2009

http://www.erasmusmc.nl/kindergeneeskunde/organisatie/
geraadpleegd op 14 december 2009


Annelies Vlaemynck

Artikel: Overgewicht na behandeling voor acute lymfatische leukemie bij kinderen
Tijdschrift voor kindergeneeskunde, jaargang 75, nr.4, 2009.
geraadpleegd op 11 november 2009

Universitair Medisch Centrum Groningen, geraadpleegd op 2 december 2009 http://www.umcg.nl/

VZW Kinderkankerfonds, 3 mei 2002, geraadpleegd op 2 december 2009: http://www.kinderkankerfonds.be/index.htm

Stichting kinderoncologie Nederland, geraadpleegd op 2 december 2009: http://www.snwlk.nl/

De online vakbibliotheek, geraadpleegd op 4 december 2009: http://www2.bsl.nl/

Kinderoncologie Groningen, geraadpleegd op 14 december 2009: http://www.kinderoncologiegroningen.nl/

Pedagogiek, geraadpleegd op 14 december 2009: http://www.pedagogiek-online.nl/

Vzw Kind en Kanker, Wat doen wij, geraadpleegd op 15 december 2009: http://www.kindenkanker.info/


Kenny Verstraete

Artikel: Gezondheidproblemen na de behandeling van kinderkanker
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, 74 (december 2006), p. 209-214
geraadpleegd op 21 november 2009

De online vakbibliotheek, Geraadpleegd op 2 december 2009, http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp?ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie

KNAW onderzoek informatie, Nederlandse onderzoek databank, Geraadpleegd op 5 december 2009, http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1313185/

Het Eramus ziekenhuis, Geraadpleegd op 5 december 2009, http://www.erasmusmc.nl/kindergeneeskunde/oncologie/nieuws/664953/

www.umcutrecht.nl/…/AanmeldingpatiëntvoorstamceltransplantatieWKZVERSI.doc
geraadpleegd op 5 december 2009

KNAW Onderzoek Informatie, Nederlandse onderzoek databank, Geraadpleegd op 5 december 2009, http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1239925/

Vandale woordenboek, Geraadpleegd op 5 december 2009 ,http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/

Stichting kinderoncologische vakantiekampen, Geraadpleegd op 12 december 2009 http://www.skov.org/


Stefanie Verhue
Artikel: Cognitieve functies van kinderen behandeld voor kanker
Neuropraxis, 07 (2003), p. 41-53

http://www.tarpania.nl/
geraardpleegd op 21 december

http://www.encyclo.nl/zoek.php
geraadpleegd op 20 december

http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/3169/geen-gevolgen-chemotherapie-bij-kinderleukemie
geraadpleegd op 16 december

http://www.google.be/
geraadpleegd op 16 december

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/
geraadpleegd op 16 december

<<Welkomstpagina>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License