De Auteur

Naam?
N.E. Langeveld

Geboorte
Langeveld werd geboren in augustus 1954 te Den Helder.

Korte informatie
Volgde vanaf 1972 de inservice opleiding tot A-verpleegkundige in Alkmaar in Nederland.
Daarna ging zij werken in het Emma kinderziekenhuis waar zij na diverse functies bekleed te hebben in diens trad al researchverpleegkundige op de afdeling kinderoncologie. In 1990 begon zij aan de AMC-opleiding klinische epidemiologie voor verpleegkundigen. 1996 begon zij aan het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift. Na haar promotie zal zij werkzaam blijven als researchverpleegkundige op afdeling kinderoncologie.

Werken van Langeveld
Schreef deze boeken en nog meer:

  • Cured of cancer
  • Quality of life, self-esteem and worries in young adult survivors of childhood cancer (2004)
  • Posttraumatic stress symptoms in adult survivors of childhood cancer (2004)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License