Doe een wens stichting Nederland Make A Wish Foundation

Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen

make

Missie

Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen biedt aan kinderen tussen 3 en 18 jaar, die lijden aan een levensbedreigende ziekte een woonachtig zijn in België, de kans hun dierbaarste hartenwens uit te spreken. Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen wil de kinderen een hart onder de riem steken, hen moed geven voor de onzekere toekomst.

Doel

Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen heeft sinds de oprichting in 1990 al meer dan 1200 wensen vervuld. In 2009 zijn er 112 wensen vervuld en het streefdoel voor jaar 2010 is om nog meer zieke kinderen hun droom te realiseren.
Aanpak en organisatie
De wensen worden alleen begrensd door de fantasie van het kind. De organisatie neemt niet alleen de organisatie van de wensvervulling op zich, maar betaalt ook alle kosten die aan de wens verbonden zijn. Dit is mogelijk door de medewerking van 80+ vrijwilligers, verspreid over Vlaanderen en dankzij giften van donateurs en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, particulieren, clubs, scholen en (sport)verenigingen.
Van zodra een medisch adviseur van Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen samen met de behandelende dokter heeft vastgesteld dat het kind een wenskind is, kan het wensvervullingsproces beginnen

Internationaal

Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen maakt onderdeel uit van de Make-A-Wish Foundation, de grootste wensvervullende organisatie van de wereld. Het hoofdkantoor is in Phoenix, USA. In 1980 werd de eerste wens vervuld.
Onder andere deze landen zijn aangesloten:
Argentinië, Australië, België/Vlaanderen & Wallonië, Brazilie, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Filippijnen, Griekenland, Guam, Hong Kong, Ierland, Italie, Israel, India, Japan, Korea, Mexico, Nederland, Nieuw Zeeland, Pakistan, Panama, Peru, Portugal, Puerto Rico, Oostenrijk, Singapore, Taiwan, Turkije,…

Hoe het begon

Make-A-Wish Foundation is begonnen in Amerika waar een zevenjarige jongen uit Arizona, met leukemie, graag politieman wilde worden. Veel kinderen hebben ruim tijd om hun dromen te verwezenlijken. Christopher had dat niet. Zijn moeder, vrienden en een aantal politieagenten lieten zijn wens toch uitkomen door een politie-uniform op maat te maken en een dag te organiseren waarbij hij zich een echte politieman kon voelen. De impact die de vervulling van de wens op Christopher en zijn gezin had, inspireerde hen tot het oprichten van de Make-A-Wish Foundation.1

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License