Erasmus Mc

Erasmus MC-Sophia

Organisatie Wie zijn zij en wat doen ze? De afdeling Kindergeneeskunde :

Kindergeneeskunde, het vak waarbij groei en ontwikkeling centraal staan, levert zorg op hoogniveau voor kinderen met over het algemeen een gecompliceerde ziekte. de jongste patiënten wegen slechts een paar honderd gram. De oudsten zijn rond de achttien jaar en vaak kind aan huis op de afdeling.

Op de follow-up polikliniek worden kinderen gezien die in het verleden kanker gehad hebben.

Inmiddels is het zo lang na het stoppen van de therapie dat de kinderen genezen zijn verklaard. De kans dat de kanker nog terugkomt is bij hen minimaal. Wel worden zij gecontroleerd op late effecten van de ziekte en behandeling. In de LATER-polikliniek worden (jong-)volwassenen gezien, die in hun kinderjaren een vorm van kankergehad hebben. "LATER" staat voor: LAnge TERmijn Effecten polikliniek.Link met mijn artikel: Later: Lange termijn effecten.

Door systematisch al deze jonge mensen te onderzoeken, wordt de gezondheidsstatus op het moment van onderzoek beoordeeld en de risico's van het ontstaan van effecten op lange termijn van de betreffende vorm van kinderkanker. Naar aanleiding hiervan zijn adviezen en leefregels te geven voor de volwassenen van nu en mogelijk ook maatregelen te treffen om de late bijwerkingen in de toekomst te voorkomen.

De landelijke werkgroep LATER heeft protocollen uitgewerkt, bestaande uit vragenlijsten en een aantal onderzoekingen, die gericht zijn op de vorm van kanker en de behandeling van destijds.

Op uniforme wijze worden zo alle ex-patiënten, ouder dan 18 jaar en langer dan 5 jaar na het stoppen van therapiegecontroleerd. De gegevens worden, na toestemming van betrokkene, ingevoerd in een landelijke databestand zodat steeds zo spoedig mogelijk eventuele conclusies getrokken kunnen worden.

Het LATER team in Rotterdam bestaat uit
Mw Dr. E.M.C. Michiels, kinderarts
Dr. S.J.C.M.M. Neggers, internist
Mw. M.E.A. de Jong, verpleegkundig consulent
Mw M. M.P.G.M. van Baalen, coördinator

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License