Referentie

Pijn bij kinderen met kanker : kennis en opvattingen van (kinder)verpleegkundigen.
In: Verpleegkunde : Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkunde.
(1996) nr. 1, p. 3-11

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License