De rol van verschillende vormen van informatie voor ouders in de vroege ziekteperiode van het kind

Via een kwalitatief onderzoek is nagegaan vanuit welke bronnen ouders in de periode voorafgaand
aan de diagnosestelling informatie verkrijgen en welke betekenis ze hieraan toekennen.
De pijnlijke onderzoeken die plaatsvinden op de eerste onderzoeksdagen zijn een zware belasting.
Nadien wordt er met de kinderoncoloog de diagnose besproken.
In de voorlopige diagnose krijgen de ouders vage en onduidelijke informatie.
Dat kan vaak tot een enorme verwarring leiden. De meeste hebben het gevoel van machteloosheid.
In de definitieve diagnose krijgen de ouders veel en duidelijke informatie.
Hierdoor krijgen ze het gevoel van moed, steun en vertrouwen in de behandeling.
Daarna worden de behandelingsmogelijkheden besproken.
Daardoor komt er weer wat een gevoel ‘rust en ontspanning’ bij de ouders.

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License