Cardiale tumoren bij kinderen

Cardiale tumoren kunnen goed- of kwaadaardig zijn, primair of secundair en komen voort uit verschillende cellagen.

De meeste voorkomende goedaardige cardiale tumoren zijn Rhabdomyomen, en komen steeds vaker voor ter hoogte van de ventrikels, maar ze kunnen ook verspreid zijn over de verschillende hartholten en klepstructuren.

De meest voorkomende kwaadaardige cardiale tumoren zijn Sacromen. Nog vaker komt deze vorm voor bij volwassenen.
Macroscopisch kunnen ze verschillende, vaak relatief onregelmatige, vormen aannemen.
Deze vorm van tumoren heeft een agressieve werking, en hebben een verdrukkend effect wat vaak de dood tot gevolg heeft.

Myxomen zijn de meest voorkomende primaire cariale tumoren, maar komen het meest voor bij volwassenen. Bij kinderen is dit zeldzaam.

Met behulp van echocardiografie kunnen de tumoren meestal worden opgespoord en kan richting worden gegeven aan de diagnose.
De definitieve diagnose van de tumor kan bij chirurgische verwijdering worden gesteld op basis van tumorbiopt, of door peroperatief onderzoek.

Retrospectief onderzoek van de kinderen die de laatste 40 jaar werden opgevolgd in de Universitaire ziekenhuizen Saint-Luc, heeft uitgewezen dat 40 patiƫnten werden gediagnosticeerd met een cardiale tumor. In totaal werden 26.182 patiƫnten gevolgd.

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License