Zorgen voor morgen

Zorgen voor morgen…

Langetermijneffecten bij kinderen met een hersentumor

-Er is nog weinig bekent over de lange termijneffecten bij kinderen met een hersentumor

-Omdat de behandelingen zijn verbeterd, wordt de groep kinderen die genezen verklaard is steeds groter.

-Door de spreiding van de behandeling over het hele land, het ontbreken van een landelijke registretie en de relatief kleine groep, is er in het onderwijs gen deskundige begeleiding en opvang beschikbaar voor deze kinderen.

Werkpunten:

-Schoolbegeleidingsdiensten, noch het speciaal onderwijs hebben specifieke deskundigheid beschikbaar.

-Uit onderzoek met 17 kinderen bleken de cognitieve en leerproblemen aanzienlijk te zijn en is er dus nood aan specifeke begeleiding.

-Verwacht mag worden dat meer dan 80% van deze kindern na de schoolperiode ernstige problemen zal ondervinden bij het vinden van een passende werkkring.

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License