Synthese Ontwikkelingen In De Diagnostiek En Behandeling Van Leukemie Bij Kinderen Met Downsyndroom

Synthese van het artikel
• Downsyndroom en transiënte leukemie
Ontstaat tijdens de foetale fase
- Tijdens vorming van bloedcellen in de lever
- Bij kinderen met downsyndroom wordt deze vorming gekenmerkt door een abnormale uitbreiding van onrijpe cellen

• Klinische verschijnselen
Meestal geen klachten
- Diagnose moeilijk te stellen
Bij Symptomatische Transiënte Leukemie
-Wel klachten
- Diagnose meestal in de eerste twee levensweken gesteld. .

• Enkele symptomen
Leververgroting
- Veel voorkomend
Miltvergroting
Buikwaterzucht

• Onderzoeksvragen
Een belangrijke en tot op heden onbeantwoorde vraag:
Kan de behandeling van kinderen met Transiënte Leukemie de ontwikkeling van Myeloïde Leukemie, bij personen met Downsyndroom, op latere leeftijd voorkomen?

Via de volgende procedure probeert men een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag:
Vanaf 1 januari 2008: SKION- protocolSKION = Stichting Kinderoncologie Nederland
1) Bij alle pasgeborenen met het Downsyndroom
- Een bloedmonster geanalyseerd op de aanwezigheid van Transiënte Leukemie (TL)
2) Wanneer er TL wordt vastgesteld
- Patiënt doorverwezen naar een kinderoncologisch centrum waar men bepaald welke behandeling de patiënt zal krijgen
3) Alle kinderen met TL
- Gevolgd op het ontwikkelen van latere Myeloïde Leukemie

• Downsyndroom en acute megakaryoblastische leukemie (AML)
Bij twee derde van de patiënten met het Downsyndroom, die lijden aan Myeloïde Leukemie (ML),
wordt de leukemie geclassificeerd als Acute Megakaryoblastische Leukemie (AML)
Vaak is er een lange voorfase met:
-Trombocytopenie en
(=te weinig bloedplaatjes in het bloed)
-Dysplastische veranderingen in het beenmerg
(= ongewoon ontwikkelen en groeien van weefsel)

• Genetische achtergrond
TL- cellen en ML- cellen bij personen met Downsyndroom
à gekarakteriseerd door een mutatie (= verandering) in het GATA1-gen
GATA1-gen = belangrijke hematopoëtische transcriptiefactor

Een eiwit dat op specifieke plaatsen DNA bindt en daarmee transcriptie (‘overschrijving’) reguleert voor de vorming van bloedcellen

Huidig ML- DS- behandelprotocol
Voor 1980:
Kinderen met het Downsyndroom die leden aan ML, werden niet altijd curatief behandeld
- Men dacht dat ze de chemotherapie niet konden overleven
- Maar de ML- cellen zijn relatief gevoelig voor chemotherapie, waardoor een hoge dosis vermeden kan worden
- Zo wil men en hogere overleving bereiken
Het ‘Downsyndroom ML 2006’-protocol

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License