Cognitieve functies van kinderen behandeld voor kanker

Synthese Cognitieve functies van kinderen behandeld voor kinderen
Tegenwoordig overleven er meer en meer kinderen met kanker.
Leukemie komt het meest voor bij kinderen. Enkele kenmerken van leukemie zijn:
 Ongecontroleerde groei witte bloedcellen
 Ontwikkelt in beenmerg
 Leukemiecellen verspreiden over lichaam, organen

De behandeling bestaat uit de verspreiding naar de hersenen te voorkomen. Er is een groeiende stroom studies naar de behandeling van leukemie. Ze hebben echter enkele tekortkomingen:
 retrospectieve onderzoeksopzet
 geen goede controlegroep
 geen aselecte steekproef
 ongespecificeerd verlies van patiënten in longitudinale studies
 onbetrouwbare of slecht genormeerde tests

Kinderen die een hersenbestraling hebben gehad, hebben in het algemeen meer problemen op cognitief vlak. De oorzaak is complex en multi-causaal. Hoe hoger de dosis, hoe hoger de kans op schade. Hoe jonger, hoe schadelijker. De zichtbaarheid van de schade aan de hersenen, komt pas echt ten uiting als de kinderen naar school gaan en dan later gaan werken.

Chemotherapie is minder schadelijk dan hersenbestraling. Het is natuurlijk afhankelijk van de soort chemotherapie dat de kinderen krijgen. De effecten van chemotherapie zijn overal hetzelfde, behalve bij leukemie. Er zijn verschillende soorten chemotherapie, schadelijke en niet-schadelijk.

Bij een hersentumor is er meer kans op blijvende schade aan de hersenen. Het is afhankelijk van:
 Leeftijd
 Tumorlokalisatie
 Behandeling
 Ontwikkelingsmogelijkheden

In de praktijk zijn er enkele richtlijnen: indicatie neuropsychologisch onderzoek, interventie en school en poliklinieken voor late effecten.

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License