VOKK

Het VOKK staat voor vereniging ouders, kinderen en kanker

Het ontstaan:
Op 21 november 1987 richtten ouders van kinderen met kanker de Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker' (VOKK) op met het doel elkaar te steunen, ervaringen uit te wisselen en te streven naar optimale zorg en begeleiding.

De VOKK steunt en begeleidt ouders en kinderen tijdens en na de ziekte en behandeling. Ook gezinnen die een kind hebben verloren kunnen bij de VOKK terecht. Wij bieden een luisterend oor en informatie en komen op voor de belangen van kinderen en gezinnen.
Patiënten, ex-patiënten en brussen (broers en zussen) kunnen bij ons terecht. Ook ouders en grootouders voelen zich er thuis.
De VOKK voert een voortdurende dialoog met kinderoncologen, verpleegkundigen en andere professioneel deskundigen om de zorg voor onze kinderen te verbeteren.
Wij hebben de behandelaars ervan overtuigd dat de behandeling van een kind met kanker een teamwerk is en dat ouders onmisbaar zijn in dat team. Het trefwoord bij alle activiteiten is "samenwerking": ouders en kinderen hand in hand. Maar ook: ouders en behandelaars hand in hand.
Onze vereniging staat dan ook voor: Hand in hand zijn ouders en kinderen er voor elkaar. Hand in hand werken ouders en behandelaars aan een toekomst voor kinderen met kanker.

De doelstellingen van het vokk zijn:

• het steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker tijdens én na ziekte en behandeling;
• het verbeteren van de positie van kinderen met kanker en volwassenen genezen van kinderkanker;
• het behartigen van de belangen van kinderen en ouders;
• het bevorderen van kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek.

De VOKK biedt:
Persoonlijk contact:
• telefonische hulplijnen
• gespreksgroepen
• mentorprogamma
• discussieruimte op de website
Voorlichting:
• tijdschrift Attent
• tijdschrift Lef (voor jongeren)
• boeken, brochures en video's
• KanjerKetting
• leskisten voor scholen
• symposia
Belangenbehartiging:
• optimale zorg en begeleiding voor kind en gezin
• volledige reïntegratie (school, werk en verzekeringen)
• kortom: toekomst voor kinderen met kanker
De VOKK is er voor:
• kankerpatiëntjes
• broertjes / zusjes (brussen)
• ouders / verzorgers
• grootouders
• survivors1

<<Vorige>>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License